İletişim: acaybelen@hotmail.com
   
 
  Derbent Köyü
 


TARİHÇESİ :

Bayat ilçesinin en büyük köyü olmakla birlikte Bayat’a 7 km dir. 1760’lı yıllarda Çorum Mutasarrıfı CERİDOĞLU’nun çıkardığı isyan ve sonrasında 1780’li yıllarda YOZGAT civarında DEVRET yaylasına gelindiği anlaşılmaktadır. 

DERBENT’in KURULUŞ EFSANESİ:
Osmanlı devleti kurulduktan sonra,Gömü kasabası yakınında ki Porsu (Yozgatören) bölgesine,başlarında Mehmet adında bir bey olan bir grup Yörük yerleşir.Mehmet Bey,fakir babası iyilik sever bir insandır.Zamanla çevre köylerle araları açılır.Şikayetler üzerine Osmanlı Devleti Mehmet Bey ve obasının cezalandırılması amacı ile bir grup müfreze gönderir.Müfreze subayı bir süre olayların iç yüzünü öğrenmek için kimliğini gizler ve Mehmet Bey’in iyi bir insan olduğunu anlar.Onu öldürmek istemez fakat bölgeyi terk etmesini emreder.Bey ve obası YOZGAT’a gelirler.Beylik çekişmesi sonucu bir grup ayrılarak batıya yönelirler.Bir kısmı KIRIKKALE,bir kısmı ELMADAĞ,bir kısmı da POLATLI bölgesine yerleşirler.Karakeçili Yörüklerinden olan bu obadan 7 (yedi) çadır ayrılarak,Derbent köyünün şimdiki yerleşim yerine gelerek bu bölgeyi kendilerine yurt edinirler.Derbent:a)İki dağ arasındaki geçit küçük kaleb)İstanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde bulunan ve Derbent denilen kara yollar dan birisidir.Devret:İstanbul-Bağdat yolu üzerinde bulunan konaklama yerinde kervanlar mallarını takas ederler,birbirlerine devrederler.DEVİR ET zamanla DEVRET,sonunda DEVRENT olarak adlandırılmıştır. 

DERBENT’e YERLEŞEN 7(yedi) HANE ADLARI :
YERLEŞTİĞİ BÖLGE :
ŞİMDİKİ SOYADLARI :Esme oğlu Abdullah mahallesi (Arkıt) AltınokHallap oğlu “Hopa” Evilce oğlu Dere mahallesi AvcıHacı İsa oğlu Orta mahalle KazankayaHacel oğlu Orta mahalle KanatBekar oğlu Bekarlı mahallesi BekarCerit oğlu Ceritli mahallesi Cirit
GİYİM TARZI Köyün giyim tarzı İç Anadolu insanına has bir özellik yaşımakla olup kadınlar şalvar,atkı, erkekler ise pantolon ve kasket kullanmaktadır.
KİLİM DANTEL VE KÜLTÜRÜ :Kadınlar tarafından evlerde kök boyasıyla boyanmış tüm heybe ve kol çantası dokunarak aile ekonomisine katkı sağlanmaktadır.Genç kızlar çeyizlik dantel,oya vb el işleri örmektedirler.Eskiden yapılan keçi kılından dokuma çuval ve geri gibi eşyalar artık dokunmamaktadır.Yukarı mahallede Halk Eğitim tarafından kilim kursu verilmiştir.

DÜĞÜNLER : Düğünler Cuma günü hem kız hem oğlan evinde çalgının kurulmasıyla başlar.Gelen davetlilere yemek verilir.Gece çalgı eşliğinde oyunlar oynanır.Cumartesi günü öğleden önce oğlan evi kız evine kına koymaya gelir.Aynı günün gecesi her iki tarafta kına yapılır.Bazı ailelerin başlık parası aldığı görülmektedir. Pazar günü öğleden sonra gelin alma yapılır. 


TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ :
Köyün batısında kuzeyinde ve güneydoğusunda geçmiş dönemlere ait mağaralar bulunmaktadır. 

EKONOMİK DURUMU TARIMSAL VARLIKLARI :Yaklaşık 2000 dekar arazinin kuraklık nedeniyle ancak yarısında tarım yapılmaktadır.Meraları ise kuzeyde Yüreğil ve Güneysaray köyü (Emirdağ ilçesine bağlı)güneyde İmrallı,Sağırlı ve Akpınar köyleri doğuda kurudere köyü ve batıda Bayat ilçesiyle çevrili bölgeyi kapsamaktadır.Ormanlık arazisi ise aynı bölge içerisinde olup,çoğunluğu meşe ağaçlarından oluşmaktadır.Yapılan tarımla üretilen ürünün %50’si buğday ve arpa %20’si ayçiçeği,%30’u ise nohut ve mercimekten oluşmaktadır. 
DERBENT KÖYÜ ABDULLAHLI MAHALLESİTARİHÇESİ : Büyük Selçuklu Devleti zamanında 1071’de Türkler Malazgirt savaşı ile Anadolu’ya boylar halinde gelmeye ve yerleşmeye başladı.Oğuzların kayı boyunun karakeçili aşiretinden olan Yörükler,Türkler Anadolu’ya yerleşirken;bu aşiretin bir kısmı da şimdiki Yozgat ili Şefaatli ilçesi yakınlarında bir yere yerleşmişlerdir.Burada ne kadar kaldıkları bilinmemektedir.Bir zaman sonra Çapanoğlu isimli bir beyle aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı Yörükler bu bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır.Bu olaydan sonra aşiretin bir kısmı Ankara yakınlarında kalmış bir kısmı da bugünkü Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan “Gömü” kasabası yakınlarında “Porsu” veya “Yozgatören” denilen mekana gelmişlerdir.Bu bölgede ne kadar kaldıkları bilinmemekle beraber bu bölgede ormanlık alanın az olması ve sıtma hastalığına sebebiyet veren sivrisineklerin çok olmasından dolayı bu bölgeyi terk etmişlerdir.Yeni Yörük çadırı olarak şimdiki “Derbent Köyü”nün olduğu yere yerleşmişlerdir.Bunlar aile ismi olarak;”Esma oğulları”,”Holpala oğulları”,”Evlice oğulları”,”Hacı İsaoğulları”,”Haceli oğulları”,”Bekar oğulları”,”Ceritli oğulları”dır.Bunun dışında bu bölgeye sonradan gelen ailelerde olmuştur.Bunlar;”Karagücük oğulları”,”Ahmet oğulları”,”Derviş oğulları”,”Cezayir oğulları” ve “ Tekeşin oğulları”dır.Köy adını;yakınında bulunan hana doğudan ve güneyden gelen kervanların bu handa konaklayarak;İstanbul’dan gelen kervanlar yüklerini değiştirdikleri için köyün adı Devret olmuş zamanla “Derbent” olarak değişmiştir. 


COĞRAFİ DURUM :

Derbent köyü bir dağın eteğinde kurulmuştur.Bu nedenle bir yayla köyüdür diyebiliriz.Köyün çevresi ormanlık alanlarla kaplı iken 30-40 yıl önceleri Bolvadin ve Dişli kasabası gibi civar yerleşim yerlerinin ormanı keserek yakacağı az olan yerlerde satılması ve tarla açmak için ağaçlar kesilmiş ve bakımsızlıktan dolayı orman yok olmuştur.Şuanda köy bozkır görünümünde olup su kaynakları yok denecek kadar azalmıştır.Köyün rakımı yaklaşık 1250-1300 metre arasındadır.İlçe merkezine uzaklığı 7 km’dir. 

İKLİMİ :Ege bölgesinin iç kısmında kalması ve rakım yüksekliği nedeni ile karasal iklim hüküm sürmektedir.Bölge kışın çok sert ve soğuk yağışlı geçmekte,yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir.Don olaylarına sık rastlanır,baharda yağışlar artış gösterir. 

ZENGİN KAYNAKLARI :Zenginlik kaynağı olarak halk tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.Tarım faaliyetleri açısından tahıl ekimi önemli yer tutmaktadır.Buğday,arpa,mercimek,nohut yetiştirilmektedir.Arazilerin genellikle taşlı ve engebeli olması nedenleri ile tarım faaliyetleri genellikle ilkel ve eski araçlarla yapılmakta bunun sonucu olarak da alınan verim düşük olmaktadır.Köy halkının büyük bir çoğunluğu geçimini köy dışında inşaat işinde ve amele işinde çalışarak sağlamaktadır.Özellikle gençler eğitim öğretim çağının dışına çıktıklarında iş bulmak amacı ile başka yerlere gitmektedirler. 

SOSYAL YAPI :Derbent köyü 3(üç) mahalleden oluşmaktadır.Bunlar Derbent mah.,Abdullah mah. Ve Ceritli mahalleleridir.Derbent köyü nüfus bakımından kalabalık bir köydür.Sosyal yerleri ve tesisleri.spor amaçlı alanları ve eğlence yerleri bulunmamaktadır.Köyde halen başlık parası bulunmakta ancak aşırı derecede yüksek başlık parası alınmamaktadır.Köyde sağlık ocağı bulunmasına rağmen sağlık personeli bulunmamaktadır.Köyde eskiden eğlence ve sohbet yeri olarak köy odaları mevcutmuş.Ancak son yıllarda bu köy odalarının yerlerine köy kahveleri almıştır. 


EKONOMİK YAPI :
Köyün ekonomik açıdan durumu iç açıcı değildir.Gayri safi milli hasıla ortalama olarak bağlı bulunduğu Afyonkarahisar iline göre çok düşüktür.Köy halkı iş imkansızlığı ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle sürekli olarak dışarıya(köy dışına) göç etmektedir.Bazı aileler de çalışmak amacı ile yur dışına işçi olarak gitmişlerdir.

ABDULLAH MAHALLESİNİN ARAZİ DURUMU :Sulu Arazi : Yok Kuru Arazi : 500 dekarMera :Kuru dere köyünden kemerkaya kasabasına oradan Özburun kasabası,İmrallı köyü,Bayat ilçesi,Yüreğil köyü ve Güney saray köyü sınırları arasında kalan yaklaşık 2000 dekar 

ORMAN DURUMU :Orman köye yakın olan bölgelerde yok denecek kadar azdır.Köyün çevresinde bulunan dağların yamaçlarında az da olsa meşe palamudu bulunmaktadır.
ÜRETİLEN BAŞLICA ÜRÜNLER :Buğday : %60 Arpa :%25 Çavdar :%5 Nohut :%5 Fiğ :%5

 
  Şimdiye kadar 87482 ziyaretçi (256230 klik) klikle (sayfalar arası gezinmeyle) sitemizi ziyaret etmiştir...  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Yeni Sayfa 1